Pályázati Management

Szolgáltatási struktúránk kialakítása során arra törekedtünk, hogy Önhöz kizárólag a döntéshozatalhoz szükséges releváns információk jussanak el. Így Önnek csak a lényegre kell koncentrálnia, az adminisztratív részletekre mi figyelünk.

Szolgáltatásaink elsődleges jelleggel az Európai Unió révén támogatott Környezet és Energia Operatív Programok (továbbiakban KEOP), valamint a régiós Operatív Programok által támasztott Kedvezményezetteket terhelő feladatok megoldására nyújtanak biztos alapot.

A beruházás elejétől kezdve, Ügyfeleink mellett állunk, hogy szakmai és gyakorlati tudással segítsük őket, hogy a megálmodott beruházás valósággá váljon, és hogy a való életben elérjék céljaikat.

Pályázati Management

A sikeres pályázat elkészítése egy többlépcsős folyamat, melynek során a következőkben tudjuk segíteni megbízóinkat.

1. Előkészületi fázis

Az előkészítő munka során tanácsokkal és javaslatokkal látjuk el a pályázót, melynek során minden lehetőségre és eshetőségre felhívjuk a figyelmét. Miután a pályázó az adott pályázati kiíráson történő indulás mellett dönt, megkezdődik a pályázat elkészítése. A pályázati kiírás követelményeinek megfelelően kitöltésre kerül a pályázati adatlap és annak mellékletei írott, valamint elektronikus formában.

2. Pályázat és pályázati dokumentáció elkészítése

A sikeres pályázat receptje a pályázati kiírások alapos ismerete, valamint a precizitás és szakmaiság, mert kizárólag a megfelelően kidolgozott és összeállított pályázatnak van esélye a nyertesek közé kerülni. Gondoskodunk a pályázat teljes körű elkészítéséről, a szabályszerű benyújtásáról, valamint garanciát vállalunk az alaki és formai megfelelősségről. Nyomon követjük a pályázatot a beadástól, az esetleges hiánypótláson át egészen az elbírálásig.

  • Pályázati költségvetés összeállítása
  • Pályázati dokumentáció összeállításának menedzselése
  • Pályázatok gondozása
  • RMT/CBA készítése
  • Beruházási saját erő generálása, menedzselése
  • Az Európai Unió által támogatott projektek beadásához, szükséges, hogy a pályázó a pályázat méretétől függően egy minimális önerővel rendelkezzen, melyek generálásban és menedzselésében tudunk segítséget nyújtani
  • Előleg igénylése
  • Az érvényes szabályok szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által nyertesnek minősített pályázatok támogatási összegének meghatározott százaléka lehívható ún. előlegként. Erre csak a támogatási szerződés megkötése és a kitöltött és cégszerűen aláírt előlegigénylési kérelem benyújtása után van lehetőség


3. Utókövetési fázis

  • Jelentések generálása, monitoring feladatok ellátása

A pályázó fenntartási kötelezettséggel rendelkezik az úgynevezett fenntartási időszakban, mely általában 5 évet foglal magába. Ebben az időszakokban a pályázónak a Támogatási szerződésnek megfelelően ún. előrehaladási jelentést kell készítenie a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről.

Segítséget nyújtunk a Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) pénzügyi részeit érintő táblázatok elkészítésében.

Havi kifizetési jelentések Közreműködő Szervezethez való riportálása.

Helyszíni ellenőrzés

A szabályok szerint, a támogatást folyósító szervezetnek a fenntartási időszak ideje alatt legalább 1 alkalommal helyszíni ellenőrzést kell tartania, melynek célja a projekt végrehajtásának ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzés időpontjáról az eljáró szervezet előre értesítést küld a pályázó részére, amiben meghatározza az ellenőrzési időpontot, valamint azon szempontok és dokumentumok körét, amelyeket az ellenőrzés során vizsgálni fognak. Az ellenőrzés lezárására jegyzőkönyv felvételével kerül sor.